J.P. komunalno Neum kroz povijest

J.P.“Komunalno Neum“ d.o.o. Neum javno je poduzeće prvi put registrirano 15.01.1979.godine pod nazivom Komunalna radna organizacija Neum sa potpunom odgovornosti, sjedište Neum.

U svrhu usklađivanja sa Zakonom o gospodarskim društvima(„Službene novine Federacije FBiH“  broj 23/99) izvršen je upis u Sudski registar Općinskog suda u Mostaru dana 18.07.2007.godine kojim je Društvo upisano kao J.P.“Komunalno Neum“ d.o.o. Neum sa sjedištem u Neumu, ulica Svetog Ante bb te je isto zadnja i aktualna promjena u nazivu i organizacijskom obliku subjekta upisa- poduzeća.

Prema Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema KD BiH iz 2006.godine, poduzeće je razvrstano pod djelatnost s brojčanom oznakom razreda 36.00-skupljanje, pročišćavanje i snabdijevanje vodom. Matični registarski broj poslovnog subjekta je 1-571 i u obavljanju svoje djelatnosti koristi ID broj 4227049400003.

Osnovni akt Poduzeća je Statut kojim su u skladu sa zakonom uređena pitanja od značaja za pravni status i nastupanja u pravnom prometu, osnovni kapital, upravljanje i statusne promjene društva.

Općinsko vijeće Neum, vršeći funkciju Skupštine J.P.“Komunalno Neum“ d.o.o. na sjednici održanoj 12.04.2007.godine donijelo je Statut J.P.“Komunalno Neum“ d.o.o. kojim se utvrđuju svi elementi od formalno pravnog značaja za Poduzeće.

Poduzeće je organizirano kao društvo sa ograničenom odgovornošću u skladu sa odredbama Zakona o javnim poduzećima („Službene novine F BiH“ broj 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12) sa 100 % državnim kapitalom.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *