projekti

u 40 godina našeg djelovanja uspjeli smo ostvariti pohvalan broj projekata

Sanacija dijela tlačnog vodoopskrbnog cjevovoda CS Kozarica-VS Hutovo

Sanacija dijela tlačnog vodopskrbnog cjevovoda CS Kozarica-VS Hutovo u dužini 6440 m, trase koja je dio presječenog vodoopskrbnog sustava Gabela-Dubrovačko primorje-Neum, projekt je rekonstrukcije najkritičnijeg dijela Regionalnog vodoopskrbnog sustava Gabela-Hutovo-Neum vrijednosti 2.500.000,00 KM. Projekt je financiran grant sredstvima Republike Hrvatske, preko institucije Hrvatskih voda, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ kao i kreditnim sredstvima J.P.“Komunalno Neum“ d.o.o. Neum. Cilj projekta kontinuirana je i sigurna opskrba vodom grada Neuma, dijela općine Dubrovačko primorje u Republici Hrvatskoj, zaleđa općine Neum te općine Ravno koji se opskrbljuju vodom iz postojećeg Regionalnog vodovoda Gabela-Hutovo-Neum. Projekt je doprinijeo sigurnijoj vodoopskrbi potrošača koja je zbog iznimne dotrajalosti cjevovoda često bila upitna. Projekt je između ostalog i dokaz izvrsne suradnje s Republikom Hrvatskom i sa susjednim općinama u Republici Hrvatskoj i kao takav rezultat je prepoznavanja jako velike važnosti i potrebe ulaganja u sustave presječene državnom granicom, u ovom slučaju naročito specifičnog sustava Gabela-Hutovo-Neum. „Voda ne treba poznavati granicu, voda treba ljudima i s jedne i s druge strane granice“, naglasio je direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković na svečanom otvaranju radova na ovom projektu u prosincu 2018.godine. Ratifikacijom Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o pravima i obvezama korištenja voda iz javnih vodoopskrbnih sustava presječenih državnom granicom potpisanog u Brčkom 06.07.2015.godine ostvarili su se preduvjeti za potpisivanje pojedinačnih prekograničnih ugovora vodovodnih poduzeća i njihovih osnivača te financiranje projekta na presječenim sustavima.

DRINKADRIA

J.P.”Komunalno Neum” d.o.o. Neum sudjelovalo je kao jedan od 16 partnera u strateškom projektu NETWORKING FOR DRINKING WATER SUPPLY IN ADRIATIC REGION – DRINKADRIA sufinanciranom sredstvima Europske unije kroz program IPA Adriatic Cross Border Cooperation Programme 2007 – 2013. Projekt je započeo je 1. studenog 2013. i trajao je ukupno 32 mjeseca. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 6.600.000 EUR i uključila je partnerske institucije zemalja Jadranske regije: Italija, Slovenija, Hrvatska, BIH, Crna Gora, Srbija, Albanija i Grčka. Cilj je projekta razviti strategije i procedure za sigurnu prekograničnu vodoopskrbu imajući istovremeno u vidu upravljanje vodnim resursima u prekograničnom kontekstu uzimajući u obzir klimatske promjene i specifični socio-ekonomski kontekst regije. Projekt DRINKADRIA za cilj ima unaprijediti procedure i protokole za sigurnu vodoopskrbu u pograničnim područjima imajući istovremeno u vidu upravljanje i zaštitu vodnih resursa u prekograničnom kontekstu. Projekt se bavi specifičnom problematikom prekograničnih strategija i mjera upravljanja resursima pitke vode uzimajući u obzir klimatske promjene i potrebu za povezivanjem i umrežavanjem vodoopskrbnih sustava susjednih zemalja. Problemi koje je projektna implementacija uzela u obzir su: zastarjela infrastruktura, prekomjerni gubitci u vodoopskrbnim sustavima, klimatske promjene, pojačana potražnja za vodom uslijed razvoja turističkog sektora, snažne sezonske varijacije u potražnji vode, pritisci na vodne resurse, nedostatak odgovarajućeg pravnog okvira za regulaciju i kontrolu upravljanja prekograničnim vodnim resursima i sustavima vodoopskrbe koji vodi do potencijalnih konflikata susjednih zemalja u pregovorima oko rješavanja problema vodoopskrbe i slično. Implementacijom projekta se razvila regionala platforma koja povezuje stručnjake u području vodoopskrbe (istraživačke institucije, regionalne uprave, komunalna društva i dr. ) s naglaskom na razvoj sigurnosti i stabilnosti vodoopskrbe te se doprinijelo poboljšanju kvalitete vodoopskrbe i života na području čitave regije i to ulaganjem značajnih resursa u unaprjeđenje vodoopskrbnih sustava. Konkretne aktivnosti Pilot projekta provedenih na području općine Neum odnose se na rekonstrukciju dijela regionalnog vodoopskrbnog sustava Gabela-Hutovo-Neum na dionici Broćanac u dužini 1380 m. Općina Neum suradnik je i partner u implementaciji projekta DRINKADRIA pružajući institucionalnu i administrativnu podršku J.P.”Komunalno Neum”d.o.o. Neum.

BLACE

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.

SURADNJA S REPUBLIKOM HRVATSKOM

Provedbenim ugovorom o isporuci/prihvaćanju vode između isporučitelja Općine Neum i J.P. “Komunalno Neum“ d.o.o. s jedne strane i primatelja Grada Dubrovnika, Općine Dubrovačko primorje, Općine Janjina, Općine Mljet, Općine Ston, Općine Trpanj, Općine Župa dubrovačka i Vodovoda Dubrovnik d.o.o. s druge strane, potpisanim 2017. godine u Dubrovniku, otvoren je put za dugoročnu suradnju na održavanju presječenih sustava vodoopskrbe. Provedbenim Ugovorom regulirani su uvjeti za isporuku/prihvaćanje pitke vode za naselja pograničnog dijela općine Dubrovačko Primorje sukladno odredbama Ugovora između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o pravima i obvezama korištenja voda iz javnih vodoopskrbnih sustava presječenih državnom granicom sklopljenog u Brčkom 6. srpnja 2015.godine. Navedeni ugovor temelj je za kapitalna ulaganja u vodoopskrbnu mrežu i objekte na sustavu presječenom državnom granicom u vidu redovitih i izvanrednih održavanja te za Sporazum o participaciji dijela troškova na zajedničkim objektima Regionalnog sustava Gabela-Hutovo-Neum. Bilateralna ugovaranja i provedba aktivnosti financirani su izdvajanjima sredstava Hrvatskih voda kroz Planove upravljanja vodama za svaku pojedinu godinu u omjeru Hrvatske vode 80% – 20% J.P. “Komunalno Neum“ d.o.o. i Općina Neum..

UMREŽAVANJE I RAZMJENA ISKUSTAVA

J.P."Komunalno Neum" d.o.o. Neum sudjeluje u brojnim projektima, edukacijama, radionicama i seminarima iz oblasti komunalnog gospodarstva što omogućuje praćenje aktuelnih tema iz sektora i poslovno umrežavanje u zemlji i okruženju. Nezaobilazne teme u razmjeni iskustava su: ekonomsko stanje i poslovanje komunalnih poduzeća, status javnih komunalnih preduzeća, cijene komunalnih usluga, naplata potraživanja komunalnih usluga, itd. Umrežavanje sa komunalnim/vodovodnim poduzećima, agencijama, udrugama i ostalim akterima komunalno-gospodarske scene doprinosi jačanju kapaciteta, efikasnijem upravljanju poduzećem te iznalaženju financijskih sredstava za provedbu projekata upravljanja neprihodovanom vodom, upravljanja imovinom, upravljanja otpadom i brojnim drugim. J.P."Komunalno Neum" d.o.o. Neum član je Udruge poduzeća komunalnog gospodarstva FBiH, sudjeluje u programima Aquasan mreže u BiH, programima GIZ-a, UNDP-a i brojnim drugim. Upravljanjem sustavom vodoopskrbe presječenim državnom granicom surađuje sa komunalnim/vodovodnim poduzećima u Republici Hrvatskoj kao i sa institucijom Hrvatskih voda kroz sufinanciranje projekata održavanja Regionalnog sustava vodoopskrbe. Sudjelovanje u prekograničnim projektima sa partnerima iz Slovenije, Italije, Crne Gore, Albanije ili Srbije također doprinosi umrežavanju i razmjeni iskustava.