DRINKADRIA

J.P.”Komunalno Neum” d.o.o. Neum sudjelovalo je kao jedan od 16 partnera u strateškom projektu NETWORKING FOR DRINKING WATER SUPPLY IN ADRIATIC REGION – DRINKADRIA sufinanciranom sredstvima Europske unije kroz program IPA Adriatic Cross Border Cooperation Programme 2007 – 2013. Projekt je započeo je 1. studenog 2013. i trajao je ukupno 32 mjeseca.

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 6.600.000 EUR i uključila je partnerske institucije zemalja Jadranske regije: Italija, Slovenija, Hrvatska, BIH, Crna Gora, Srbija, Albanija i Grčka.

Cilj je projekta razviti strategije i procedure za sigurnu prekograničnu vodoopskrbu imajući istovremeno u vidu upravljanje vodnim resursima u prekograničnom kontekstu uzimajući u obzir klimatske promjene i specifični socio-ekonomski kontekst regije. Projekt DRINKADRIA za cilj ima unaprijediti procedure i protokole za sigurnu vodoopskrbu u pograničnim područjima imajući istovremeno u vidu upravljanje i zaštitu vodnih resursa u prekograničnom kontekstu. Projekt se bavi specifičnom problematikom prekograničnih strategija i mjera upravljanja resursima pitke vode uzimajući u obzir klimatske promjene i potrebu za povezivanjem i umrežavanjem vodoopskrbnih sustava susjednih zemalja.

Problemi koje je projektna implementacija uzela u obzir su: zastarjela infrastruktura, prekomjerni gubitci u vodoopskrbnim sustavima, klimatske promjene, pojačana potražnja za vodom uslijed razvoja turističkog sektora, snažne sezonske varijacije u potražnji vode, pritisci na vodne resurse, nedostatak odgovarajućeg pravnog okvira za regulaciju i kontrolu upravljanja prekograničnim vodnim resursima i sustavima vodoopskrbe koji vodi do potencijalnih konflikata susjednih zemalja u pregovorima oko rješavanja problema vodoopskrbe i slično.

Implementacijom projekta se razvila regionala platforma koja povezuje stručnjake u području vodoopskrbe (istraživačke institucije, regionalne uprave, komunalna društva i dr. ) s naglaskom na razvoj sigurnosti i stabilnosti vodoopskrbe te se doprinijelo poboljšanju kvalitete vodoopskrbe i života na području čitave regije i to ulaganjem značajnih resursa u unaprjeđenje vodoopskrbnih sustava.

Konkretne aktivnosti Pilot projekta provedenih na području općine Neum odnose se na rekonstrukciju dijela regionalnog vodoopskrbnog sustava Gabela-Hutovo-Neum na dionici Broćanac u dužini 1380 m. Općina Neum suradnik je i partner u implementaciji projekta DRINKADRIA pružajući institucionalnu i administrativnu podršku J.P.”Komunalno Neum”d.o.o. Neum.