Suradnja s Republikom Hrvatskom

Provedbenim ugovorom o isporuci/prihvaćanju vode između isporučitelja Općine Neum i J.P. “Komunalno Neum“ d.o.o. s jedne strane i primatelja Grada  Dubrovnika, Općine Dubrovačko primorje, Općine Janjina, Općine Mljet, Općine Ston, Općine Trpanj, Općine Župa dubrovačka i Vodovoda Dubrovnik d.o.o. s druge strane, potpisanim 2017. godine u Dubrovniku, otvoren je put za dugoročnu suradnju na održavanju presječenih sustava vodoopskrbe.

Provedbenim Ugovorom regulirani su uvjeti za isporuku/prihvaćanje pitke vode za naselja pograničnog dijela općine Dubrovačko Primorje sukladno odredbama Ugovora između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o pravima i obvezama korištenja voda iz javnih vodoopskrbnih sustava presječenih državnom granicom sklopljenog u Brčkom 6. srpnja 2015.godine.

Navedeni ugovor temelj je za kapitalna ulaganja u vodoopskrbnu mrežu i objekte na sustavu presječenom državnom granicom u vidu redovitih i izvanrednih održavanja te za Sporazum o participaciji dijela troškova na zajedničkim objektima Regionalnog sustava Gabela-Hutovo-Neum.

Bilateralna ugovaranja i provedba aktivnosti financirani su izdvajanjima sredstava Hrvatskih voda kroz Planove upravljanja vodama za svaku pojedinu godinu u omjeru Hrvatske vode 80% – 20% J.P. “Komunalno Neum“ d.o.o. i Općina Neum.