DOBRO DOŠLI NA STRANICU J.P."KOMUNALNO NEUM" D.O.O. NEUM

Na ovoj stranici možete naći sve vezano uz usluge i djelatnosti koje obavlja ovo poduzeće.

DJELATNOSTI

vodoopskrba

Općina Neum se opskrbljuje vodom putem Regionalnog vodoopskrbnog sustava Gabela-Hutovo-Neum zahvatanjem vode u Gabeli, općina Čapljina. Voda se za potrebe općine Neum, transportira tlačnim cjevovodom do centralne vodospreme Hutovo odakle se gravitacijskim cjevovodom opskrbljuju sva naselja u općini Neum, općina Ravno kao i susjedna naselja u Republici Hrvatskoj u općini Dubrovačko primorje. Duljina transportnog cjevovoda je 38 km a njegova izgradnja dovršena je 1982 godine. U tehničkom smislu, radi se o vrlo složenom vodoopskrbnom sustavu. U cilju poboljšanja ekonomičnosti, u vodoopskrbni sustav se uključuje i izvorište Blace. Na području Blaca trenutno su kaptirana tri podzemna bunara, od kojih su dva bunara stavljena u funkciju vodoopskrbe. Uključivanjem podzemnog vodozahvata Blace u postojeći vodoopskrbni sustav, stvorena je mogućnost neovisnog korištenja bez korištenja vode iz podzemnog izvorišta Gabela i to u dijelu godine kada maksimalne količine vode navedenog opskrbnog područja ne nadmašuju kapacitet podzemnog izvorišta Blace. U ostalom dijelu godine, kada količine opskrbnog područja nadmašuju kapacitet podzemnog izvorišta Blace, količina vode s ovog podzemnog izvorišta umanjuje količinu vode koja se transportira iz podzemnog izvorišta Gabela, što poboljšava ekonomičnost samog vodoopskrbnog sustava. U smislu kvalitete vode, podzemno izvorište Blace nije ugroženo salinitetom, naspram izvorišta Gabela koje jeste te se samim time povećava i kvalitet vode.

UPRAVLJANJE OTPADOM

Statutom i aktom registracije J.P.“Komunalno Neum“ d.o.o. upravlja otpadom na području općine Neum. Upravljanje otpadom uključuje prikupljanje komunalnog i krupnog otpada te njegov prijevoz i zbrinjavanje na deponiju Klepovica. Odlagalište Klepovica se nalazi oko 5 km sjeveroistočno od grada Neuma u udolini u podnožju istoimenog brda. Odlagalište je registrirano kao privremeno odlagalište, u vlasništvu je općine Neum i u upotrebi je već 30 godina. Otpad u Neumu se prikuplja u 150 kontejnera zapremine 1,1 m3 s dinamikom odvoza 23 puta mjesečno (godišnji prosjek). Razvrstavanje korisnog otpada: metalni otpad, plastična ambalaža, kartonski i papirni otpad te staklena ambalaža prikupljaju se odvojeno u kontejnere namijenjene za selektivno prikupljanje. Kontejneri za selektivno odlaganje/prikupljanje otpada nalaze se na više lokacija u gradu. Građevinski otpad se Odlukom OV Neum odlaže također na području Klepovice na deponiju građevinskog otpada.

ODLAGANJE KRUPNOG OTPADA

Pod krupnim otpadom podrazumijeva se: kupaonska oprema, stvari za djecu, podne obloge, namještaj, kuhinjska oprema, vrtna oprema te ostali krupni otpad poput prozorskih okvira, roletni, vrata, ljestvi, itd. Odlaganje krupnog otpada vrši se na lokacijama uz kontejnere za komunalni otpad. Krupni otpad odvozi se više puta tjedno na deponiju Klepovica. Mole se korisnici da krupni otpad odlažu na za to predviđena mjesta ponedjeljkom, srijedom i petkom najkasnije do 14:00 sati.  Napominjemo da građevinski otpad nije krupni otpad te je strogo zabranjeno odlaganje istog bilo gdje osim na za to predviđena mjesta. Ukoliko se ustanovi odlaganje građevinskog otpada u kontejnere za komunalni otpad te se evidentno utvrdi počinitelj, komunalna inspekcija ima pravo kazniti iste. Mole se korisnici komunalnih usluga da prijave odlaganje građevinskog otpada na brojeve telefona: komunalna inspekcija 036/880-062 i J.P."Komunalno Neum" d.o.o. 036/880-123. Molimo korisnike da poštuju preporuke o odlaganju kako ne bi dolazilo do neugodnih gomilanja krupnih komada otpada.

PROJEKTI

SANACIJA CJEVOVODA CS KOZARICA-VS HUTOVO

UKLJUČIVANJE ZDENCA BLACE U SUSTAV NEUMA

DRINKADRIA

REGIONALNI VODOVOD

NOVOSTI

faucet, former, water

OBAVIJEST O RADOVIMA

Obavještavaju se korisnici komunalnih usluga da u dane 01. i 02. lipnja (četvrtak i petak) može doći do prekida u vodoopskrbi za naseljena mjesta Brštanica,

Read More »

obavijest o radovima

Obavještavaju se korisnici komunalnih usluga da od 21.-22. listopada 2021. godine postoji mogućnost nestanka vode zbog izvođenja radova.

Read More »

PRUŽANJE USLUGA
OPĆINI NEUM
OD 1979.