DOBRODOŠLI NA STRANICU J.P. KOMUNALNO NEUM,

ČIST GRAD JE
SRETAN GRAD

Na ovoj stranici možete naći sve vezano uz usluge i djelatnosti koje obavlja ovo poduzeće.

DJELATNOSTI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

vodoopskrba

Vrijednost sustava je procijenjena na 15.000.000 KM. Podsustavi koji se oslanjaju na glavni također su veoma složeni (dugački transportni vodovi, pumpne stanice i brojni manji rezervoari). Gradnja ovog vodoopskrbnog  sustava  započela je 1982. godine i pušten je u rad mada nikada nije završeno sve što je planirano po projektu.

UPRAVLJANJE OTPADOM

Statutom i  aktom registracije J.P.“Komunalno Neum“ d.o.o. upravlja otpadom na području općine Neum. Upravljanje otpadom  uključuje prikupljanje komunalnog i krupnog otpada te njegov prijevoz i zbrinjavanje na deponiju Klepovica. Odlagalište Klepovica se nalazi oko 5 km sjeveroistočno od grada Neuma. 

ODLAGANJE KRUPNOG OTPADA

Prikupljanje krupnog otpada vrši se svakog dana u jutarnjim satima a po potrebi i više puta dnevno. Korisnicima komunalnih usluga preporučuje se da isti odlažu u ranim jutarnjim satima kako ne bi došlo do neurednih gomilanja oko mjesta za odlaganje.

Happy Cars, Happy Clients

PROJEKTI

SANACIJA CJEVOVODA CS KOZARICA-VS HUTOVO

UKLJUČIVANJE ZDENCA BLACE U SUSTAV NEUMA

DRINKADRIA

REGIONALNI VODOVOD

NOVOSTI

obavijest o radovima

Obavještavaju se korisnici komunalnih usluga da od 21.-22. listopada 2021. godine postoji mogućnost nestanka vode zbog izvođenja radova.

Read More »

J.P. komunalno Neum kroz povijest

J.P.“Komunalno Neum“ d.o.o. Neum javno je poduzeće prvi put registrirano 15.01.1979.godine pod nazivom Komunalna radna organizacija Neum sa potpunom odgovornosti, sjedište Neum. U svrhu usklađivanja

Read More »
call center, phone, service-1015274.jpg

o našim uslugama

Djelatnosti javnog poduzeća upisane su u sudski registar nadležnog suda sukladno klasifikaciji djelatnosti utvrđenoj Zakonom i Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti u FBiH. Poduzeće obavlja

Read More »

PRUŽANJE USLUGA
OPĆINI NEUM
OD 1979.